The Midnight Travellers

The Midnight Travellers, Azkena Rock festival 2014, Mendizabala, Vitoria-Gasteiz, 20/VI/2014

Azkena Rock Festival 2014, Medizabala, Vitoria-Gasteiz, 20/VI/2014

En esta galería

  • Omar Gallego, cantante
  • Joe Traveller, guitarrista
  • Pau Guitelzon, bajista
  • Mateo Cirer, baterista

Galerías relacionadas