Black Stone Cherry

Black Stone Cherry, Santana 27 (Sala Fever), Bilbao, 1/XII/2018

Santana 27 (Sala Fever), Bilbao, 1/XII/2018

En esta galería

  • Chris Robertson, cantante y guitarrista
  • Ben Wells, guitarrista
  • Jon Lawhon, bajista
  • John Fred Young, baterista