Duke Robillard Band

Duke Robillard Band, Kafe Antzokia, Bilbao, 12/III/2015

Kafe Antzokia, Bilbao, 12/III/2015

Duke Robillard Band son

  • Duke Robillard, guitarrista y cantante
  • Brad Hallen, bajista y contrabajista
  • Bruce Bears, teclista
  • Mark Teixeira, baterista