Gang of Four

Gang of Four, Azkena Rock Festival 2019, Medizabala, Vitoria-Gasteiz, 22/VI/2019

Azkena Rock Festival 2019, Medizabala, Vitoria-Gasteiz, 22/VI/2019

Azkena Rock Festival 2006, Mendizabala, Vitoria-Gasteiz, 1/IX/2006

En esta galería

  • John "Gaoler" Sterry, cantante y melódica
  • Andy Gill, guitarrista
  • Thomas McNeice, bajista
  • Tobias Humble, baterista
  • Jon King, cantante
  • Dave Allen, bajista

En festivales