The Mars Volta

Azkena Rock Festival 2012, Mendizabala, Vitoria-Gasteiz, 15/VI/2012