Stiu Nu Stiu

Stiu Nu Stiu, Undergången (Nalen Club), Estocolmo, Suecia, 13/XI/2015

Stiu Nu Stiu son

  • Billie Lindahl, guitarrista y cantante
  • Kalle Mattsson, bajista
  • Per Tholander, baterista