Tail Dragger

Tail Dragger, Solo Blues 30 aniversario, Sala Azkena, Bilbao, 14/III/2019

Solo Blues 30 aniversario, Sala Azkena, Bilbao, 14/III/2019

En esta galería

  • Tail Dragger, cantante
  • Adrián Jiménez, armonicista en gira
  • Nico Fami, guitarrista y bajista en gira
  • Jay Bee Rodríguez, bajista y guitarrista en gira
  • Adrián Flores, baterista en gira