Tropical Fuck Storm

Tropical Fuck Storm, Azkena Rock Festival 2019, Medizabala, Vitoria-Gasteiz, 21/VI/2019

Azkena Rock Festival 2019, Medizabala, Vitoria-Gasteiz, 21/VI/2019

En esta galería

  • Gareth Liddiard, cantante y guitarrista
  • Erica Dunn, guitarrista y teclista
  • Fiona Kitschin, bajista
  • Lauren Hammel, baterista

Galerías relacionadas