Thee Wylde Oscars

Thee Wylde Oscars feat. Ezra Lee, Shake!, Bilbao, 18/V/2019

Thee Wylde Oscars feat. Ezra Lee, Shake!, Bilbao, 18/V/2019

En esta galería

  • Jay Wylde, cantante, guitarrista y armonicista
  • Monk Wylde, bajista
  • George Wylde, baterista
  • Ezra Lee, teclista colaborador