The Drones

Kafe Antzokia, Bilbao, 19/VII/2014

Noise on Tour Festival 2007, Santana 27, Bilbao, 18/V/2007

Kafe Antzokia, Bilbao, 13/X/2006